028 6281 6436 info@tiendatme.com

Dự án

Dự án Era Tower

Dự án Era Tower

Hạng mục: Lắp đặt hệ thống ĐHKK & Thông gió & Tạo áp cầu thang Giá trị hợp đồng: 2.500.000.000 VNĐ Địa chỉ công trình:...
Bệnh viện Đại học Y Dược

Bệnh viện Đại học Y Dược

Hạng mục: Lắp đặt hệ thống ĐHKK & Thông gió & Tạo áp cầu thang Giá trị hợp đồng: 7.800.000.000 VNĐ Địa chỉ công trình:...
Khu căn hộ cao cấp Hoàng Kim Thế Gia

Khu căn hộ cao cấp Hoàng Kim Thế Gia

Hạng mục: Cung cấp vật tư ống gió Giá trị hợp đồng: 1.240.000.000 VNĐ Địa chỉ công trình: Trương Phước Phan, P. Bình...
Hệ thống thông gió Phòng hấp

Hệ thống thông gió Phòng hấp

Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt hệ thống thông gió cho phòng hấp. Giá trị hợp đồng: 1.265.000.000 VNĐ Địa chỉ công...
backtop