028 6281 6436 info@tiendatme.com

Khu căn hộ cao cấp Hoàng Kim Thế Gia

slideshow

CÔNG TRÌNH: KHU CĂN HỘ CAO CẤP HOÀNG KIM THẾ GIA

Cung cấp vật tư ống gió Công trình: Khu căn hộ cao cấp Hoàng Kim thế Gia 

Công trình: Khu căn hộ cao cấp Hoàng Kim thế Gia

Hạng mục: Cung cấp vật tư ống gió
Giá trị hợp đồng: 1.240.000.000 VNĐ
Địa chỉ công trình: Trương Phước Phan, P. Bình trị Đông, Q. Bình Tn
Chủ thầu: Công ty TNHH TM – KT LAVI

Chi tiết liên hệ chủ thầu:
Công ty TNHH TM – KT LAVI
Địa chỉ: 424 Tỉnh lộ 10, P. Bình Trị Đông. Q. Bình Tn, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: + 84 8 3762 6873

backtop