028 6281 6436 info@tiendatme.com

Bệnh viện Đại học Y Dược

slideshow

HỆ THỐNG ĐHKK - THÔNG GIÓ

Hạng mục: Lắp đặt hệ thống ĐHKK & Thông gió & Tạo áp cầu thang
Giá trị hợp đồng: 7.800.000.000 VNĐ
Địa chỉ công trình: Bệnh viện Đại học Y dược Tp. Hồ Chí Minh
Chủ thầu: Công ty Cổ phần 
 
Chi tiết liên hệ chủ thầu:
 
Công ty Cổ phần 
Địa chỉ: 
Điện thoại: + 84
 
 
 

 

backtop