028 6281 6436 info@tiendatme.com

Trung tâm hành chánh - Thành phố mới Bình Dương

slideshow

TRUNG TÂM- HÀNH CHÁNH THÀNH PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG

Lắp đặc hệ thống thông gió lạnh trung tâm 

HỆ THỐNG THÔNG GIÓ ĐHKK TRUNG TÂM

Hạng mục: Lắp đặt hệ thống thông gió ĐHKK trung tâm 
Giá trị hợp đồng: 3.700.000.000 VNĐ
Địa chỉ công trình: Trung tâm hành chánh Thành phố mới Bình Dương
Chủ thầu: Công ty Cổ phần cơ điện lạnh REE ME
 
Chi tiết liên hệ chủ thầu:

 

Công ty Cổ phần cơ điện lạnh REE ME
Địa chỉ: 364 Cộng Hòa Tân Bình Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: + 84
backtop