028 6281 6436 info@tiendatme.com

Dự án 2013

Trung tâm hành chánh - Thành phố mới Bình Dương

Trung tâm hành chánh - Thành phố mới Bình Dương

Hạng mục: Lắp đặt hệ thống thông gió ĐHKK trung tâm Giá trị hợp đồng: 3.700.000.000 VNĐ Địa chỉ công trình: Trung tâm...
Trường học quốc tế Canada Quận 7

Trường học quốc tế Canada Quận 7

Hạng mục: Lắp đặt máy ĐHKK và máy lạnh trung tâm VRV Giá trị hợp đồng: 750.000.000 VNĐ Địa chỉ công trình: Trường...
Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu

Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt hệ thống Điều Hòa Không Khí & Thông Gió Giá trị hợp đồng: 269.034.334 VNĐ Địa chỉ...
backtop