028 6281 6436 info@tiendatme.com

Giới thiệu

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

BAN GIÁM ĐỐC

Giám Đốc                                        Vũ Hoài Phương

P.Giám Đốc                                    Ngô Hồng Vũ

TRƯỞNG & PHÒNG BAN

Phòng Dự án                                  Trương Thanh Tú

    Kỹ sư Nhiệt

Phòng Kỹ thuật                                Lê Văn Quởn

                                                          Kỹ Sư Nhiệt   

                                                        Nguyễn Minh Thống

                                                          Giám Sát kỹ thuật

Phòng Kế toán                                Trần Thị Tuyết Nhung

     Cử nhân Kinh tế

Phòng Vật tư                                  Nguyễn Tấn Phương

   Cử nhân

Phòng HCNS                                   Bùi Phước Lưu

   Cử nhân

Phòng KT & DV Bảo hành              Nguyễn Trọng Sang

                                                       Kỹ sư  Nhiệt          

Trưởng xưởng sản xuất                 Hồ Việt Thắng

 Kỹ Sư Nhiệt

Đội trưởng thi công                        Nguyễn Xuân Hùng    

                                                        Kỹ Sư Nhiệt

backtop