028 6281 6436 info@tiendatme.com

Tài liệu

Hệ thống Lạnh Trung Tâm (Chiller)

Hệ thống Lạnh Trung Tâm (Chiller)

• Hệ thống điều hòa trung tâm Water chiller là sự kết hợp một cách khoa học có tính toán hoạt động nhịp nhàng của các thành phần trong hệ thống, mà phần đảm...

backtop